1. bärnsten

  bärnsten, succinit, ålderdomligt och dialektalt även rav, fossil barrträdskåda vilken bildat en amorf, fast produkt bestående av olika sorters hartser, bärnstenssyra och eteriska oljor.
 2. stigma

  stigma, detsamma som ögonfläck hos vissa encelliga alger.
 3. Lucia

  Lucia, död cirka 304, kristen jungfru från Syrakusa, martyr, troligen under Diocletianus förföljelse.

 4. självskadebeteende

  självskadebeteende, att avsiktligt skada sig själv, mer eller mindre allvarligt och vanemässigt, utan att ha för avsikt att begå självmord, vanligen genom att skära, rispa, bränna, slå eller bita sig själv.
 5. kausticering

  kausticering, metod att framställa kaustiska (etsande) alkalier, t.ex. kaustiksoda (natriumhydroxid), ur milda alkalier, t.ex. pottaska (kaliumkarbonat) och soda (natriumkarbonat), med hjälp av bränd kalk (kalciumoxid) som sätts till en vattenlösning av soda.
 6. massatillverkning

  massatillverkning, samlingsterm för metoder att framställa pappersmassa samt ren cellulosa för tillverkning av viskosfibrer, cellofan eller cellulosaderivat.
 7. kinesisk mat

  kinesisk mat, mat lagad i enlighet med kinesisk tradition.

 8. Guy Fawkes

  Fawkes, Guy, 1570–1606, engelsk attentator.
 9. husbehovsbränning

  husbehovsbränning, äldre motsvarighet till vår tids hembränning av brännvin.

 10. porslin

  porslin, tätt, mer eller mindre vitt, ofta halvtransparent, keramiskt material som sintrats vid närvaro av en smälta som sedan återfinns som ett glas i materialet.