1. bränne

  bränn`e subst. ~t ORDLED: bränn-et
  Svensk ordbok
 2. bränna av

  bränna a´v verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: avbrännande, avbränning
  Svensk ordbok
 3. brännas

  bränn`as verb brändes bränts, pres. bränns ORDLED: bränn-as
  Svensk ordbok
 4. brännhet

  bränn`het adj. ~t ORDLED: bränn--het
  Svensk ordbok
 5. brännande

  bränn`ande adj., ingen böjning ORDLED: bränn-ande
  Svensk ordbok
 6. bränna vid

  bränna vi´d verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: vidbrännande, vidbränning
  Svensk ordbok
 7. brännare

  bränn`are subst. ~n äv. brännarn, plur. ~, best. plur. brännarna ORDLED: bränn-ar-en
  Svensk ordbok
 8. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 9. brännvinsbränneri

  bränn`vinsbränneri subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: bränn-vins--bränn-eri-et
  Svensk ordbok
 10. brännved

  bränn`ved subst. ~en ORDLED: bränn--ved-en
  Svensk ordbok