1. brännvinsnäsa

  bränn`vinsnäsa subst. ~n brännvinsnäsor ORDLED: bränn-vins--näs-an
  Svensk ordbok
 2. brännvidd

  bränn`vidd subst. ~en ~er ORDLED: bränn--vidd-en
  Svensk ordbok
 3. hembrännare

  hem`brännare subst. ~n äv. hembrännarn, plur. ~, best. plur. hembrännarna ORDLED: hem--bränn-ar-en
  Svensk ordbok
 4. brännmanet

  bränn`manet subst. ~en ~er ORDLED: bränn--man-et-en
  Svensk ordbok
 5. brännvinsadvokat

  bränn`vinsadvokat subst. ~en ~er ORDLED: bränn-vins--ad-vok-at-en
  Svensk ordbok
 6. brännyta

  bränn`yta subst. ~n brännytor ORDLED: bränn--yt-an
  Svensk ordbok
 7. brännblåsa

  bränn`blåsa subst. ~n brännblåsor ORDLED: bränn--blås-an
  Svensk ordbok
 8. brännstål

  bränn`stål subst. ~et ORDLED: bränn--stål-et
  Svensk ordbok
 9. brännsår

  bränn`sår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bränn--sår-et
  Svensk ordbok
 10. brännvinsglas

  bränn`vinsglas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bränn-vins--glas-et
  Svensk ordbok