1. brännvinsprovare

  bränn`vinsprovare subst. ~n äv. brännvinsprovarn, plur. ~, best. plur. brännvinsprovarna ORDLED: bränn-vins--prov-ar-en
  Svensk ordbok
 2. brännlack

  bränn`lack subst. ~et el. ~en ORDLED: bränn--lack-et
  Svensk ordbok
 3. brännvinsbas

  bränn`vinsbas subst. ~en ~ar ORDLED: bränn-vins--bas-en
  Svensk ordbok
 4. brännjärn

  bränn`järn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bränn--järn-et
  Svensk ordbok
 5. brännglas

  bränn`glas subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bränn--glas-et
  Svensk ordbok
 6. brännmärke

  bränn`märke subst. ~t ~n ORDLED: bränn--märk-et
  Svensk ordbok
 7. brännhår

  bränn`hår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bränn--hår-et
  Svensk ordbok
 8. avbränning

  a`vbränning subst. ~en ~ar ORDLED: av--bränn-ing-en
  Svensk ordbok
 9. lönnbränning

  lönn`bränning subst. ~en ~ar ORDLED: lönn--bränn-ing-en
  Svensk ordbok
 10. brännpunkt

  bränn`punkt subst. ~en ~er ORDLED: bränn--punkt-en
  Svensk ordbok