1. Hassalls kroppar

  Hassalls kroppar (efter den brittiske läkaren och kemisten Arthur Hill Hassall, 1817–94), mikroskopiskt små, rörformiga strukturer i thymus (brässens) märg.
 2. thymom

  thymom, tumör med ursprung i thymus (brässen).
 3. fåglar

  fåglar, Aves, klass ryggradsdjur med ca 9 800 nu levande arter.
 4. thymus

  thymus, tymus. bräss, organ med betydelse för immunförsvaret, hos människan beläget bakom bröstbenet.
 5. galaktosemi

  galaktosemi, egentligen ’ökad mängd’ galaktos i blodet; vanligen avses medfödd rubbning i kolhydratomsättningen till följd av en recessivt ärftlig enzymdefekt i nedbrytningen av galaktos.
 6. T-lymfocyter

  T-lymfocyter, T-celler , lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som svarar för det specifika cellförmedlade immunförsvaret, till skillnad från B-lymfocyter, som bildar cirkulerande antikroppar.

 7. gälar

  gälar, andningsorgan som utgör utbuktningar från kroppsytan, anpassade för andning i vatten.
 8. DiGeorges syndrom

  DiGeorges syndrom, syndrom av medfödda funktionsrubbningar och missbildningar som orsakas av deletion (förlust av arvsmassa) i 22q11, dvs. position 11 i den långa armen av den ena kromosomen nummer 22.
 9. kalvbräss

  kal`vbräss subst. ~en ORDLED: kalv--bräss-en
  Svensk ordbok
 10. thymus

  thymus [ty´-] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: thym-us
  Svensk ordbok