1. bråk

  bråk, matematiskt uttryck av formen a/ b, där a kallas täljaren, b nämnaren och strecket bråkstreck.
 2. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 3. bråkform

  bråkform har man ett tal i som är skrivet som a/ b där både a och b är heltal.
 4. bråk

  bråk subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk-et
  Svensk ordbok
 5. bråka

  bråka, redskap för bråkning av lin.
 6. Brå-kitteln

  Brå-kitteln, kittel från andra århundradet f.Kr., importerad från keltiskt område och funnen i Brå vid Horsens på östra Jylland.
 7. skala

  skala, mått på förminskning eller förstoring av verkligheten vid avbildning, t.ex. på en karta.
 8. situationsetik

  situationsetik är en teori som menar att om en handling är rätt eller fel beror på situationen.
 9. lin

  lin är en växt som man kan tillverka tyg av. Ur fröna får man linolja.
 10. bråkig

  brå`kig adj. ~t ORDLED: bråk-ig
  Svensk ordbok