1. bråka

  2brå`ka subst. ~n bråkor ORDLED: bråk-an
  Svensk ordbok
 2. bråka

  1brå`ka verb ~de ~t ORDLED: bråk-ar SUBST.: bråkande, bråkning (till 2); bråk (till 1)
  Svensk ordbok
 3. bråkstake

  brå`kstake subst. ~n bråkstakar ORDLED: bråk--stak-en
  Svensk ordbok
 4. bråkmakare

  brå`kmakare subst. ~n äv. bråkmakarn, plur. ~, best. plur. bråkmakarna ORDLED: bråk--mak-ar-en
  Svensk ordbok
 5. bråkdel

  brå`kdel subst. ~en ~ar ORDLED: bråk--del-en
  Svensk ordbok
 6. bråkstreck

  brå`kstreck subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bråk--streck-et
  Svensk ordbok
 7. stambråk

  stambråk, i matematiken bråk med täljaren 1, t.ex. 1/7.
 8. primtal

  primtal är heltal (tal utan decimaler eller bråk) som är större än 1 och bara jämnt delbara med sig själva och talet 1.

 9. babianer

  babianer är en grupp apor med åtta arter.
 10. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.