1. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten är ett land i västra Afrika.

 2. Snorre Sturlasson

  Snorre Sturlasson var en isländsk författare som levde cirka 1178–1241.
 3. nämnare

  nämnare, matematiskt uttryck under bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 4. militant

  militant är en person som bråkar för att nå sitt mål, kanske till och med tar till vapen.
 5. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud var en händelse som ägde rum på Nyköpingshus 1317.
 6. division

  division, delning, indelning, avdelning; en av de grundläggande operationerna inom aritmetiken. Division är omvändningen till multiplikation, i analogi med att subtraktion är omvändningen till addition.
 7. täljare

  täljare, matematiskt uttryck ovanför bråkstrecket i ett allmänt bråk.
 8. kamratstödjare

  kamratstödjare är elever i grundskolan som hjälper till så att alla på skolan uppför sig som goda kamrater och så att stämningen i skolan är bra.
 9. poker

  poker, kortspel som spelas (med eller utan joker) av två–tio spelare, som i given får två–fem kort var (olika varianter förekommer).

 10. Sydkinesiska havet

  Sydkinesiska havet ligger mellan öarna Taiwan, Filippinerna, Borneo och Sumatra.