1. primtal

  primtal är heltal (tal utan decimaler eller bråk) som är större än 1 och bara jämnt delbara med sig själva och talet 1.

 2. konsonans

  konsonans, av hörselsinnet uppfattbar egenskap hos en samklang av två eller flera toner.

 3. Nyköpings gästabud

  Nyköpings gästabud var en händelse som ägde rum på Nyköpingshus 1317.
 4. babianer

  babianer är en grupp apor med åtta arter.
 5. multiplikation

  multiplikation, matematisk operation varigenom ett tal x, multiplikanden, multipliceras med ett annat tal m, multiplikatorn.
 6. Elfenbenskusten

  Elfenbenskusten är ett land i västra Afrika.

 7. lekteorier

  lekteorier, filosofiska och psykologiska teorier om innebörden av barns lekar.
 8. militant

  militant är en person som bråkar för att nå sitt mål, kanske till och med tar till vapen.
 9. heltal

  heltal, vanligen talen ..., −2, −1, 0, 1, 2, 3, ...
 10. kypert

  kypert, vävbindning i vilken varptrådarna inom bindningsrapporten går på samma sätt antingen över eller under minst två väfttrådar (inslagstrådar) samtidigt som deras bindepunkter är förskjutna ett steg uppåt (z-lutning hos ränder i väven) eller ett steg nedåt (s-lutning) i förhållande till närmaste varptråd till vänster.