1. kalabaliken i Bender

  kalabaliken i Bender kallas det bråk som uppstod 1713 när Karl XII var i Turkiet.
 2. höjd

  höjd, i talteori ett mått på komplexiteten av ett element i en talkropp.
 3. Julkalendern

  Julkalendern är en serie barnprogram i radio och TV som återkommer varje år.
 4. förkortning

  förkortning av ett bråk inom matematiken betyder att både täljaren (talet ovan bråkstrecket) och nämnaren (talet under bråkstrecket) divideras med samma tal.
 5. förlängning

  förlängning av ett bråk inom matematiken betyder att både täljaren (talet ovan bråkstrecket) och nämnaren (talet under) multipliceras med samma tal.
 6. Hertha Odeman

  Odeman, Hertha, 1890–1977, författare.
 7. Malin Axelsson

  Axelsson, Malin, född 1975, dramatiker och regissör, utbildad vid Dramatiska institutet 1999–2002.
 8. Carl-Gustaf Lindstedt

  Lindstedt, Carl-Gustaf, 1921–92, skådespelare och revyartist.
 9. jukebox

  jukebox, myntautomat för spelande av musik, med anor från en automatisk fonograf presenterad i San Francisco 1889.
 10. Maurice Sendak

  Maurice Sendak var en amerikansk illustratör och författare.