1. Gustaf

  Gustaf, engelska Garfield, amerikansk tecknad skämtserie för dagspress, skapad 1978 av Jim Davis ( född 1945).
 2. häckla

  häckla, linredskap bestående av en bräda med fastsatta järntenar, grövre och glesare i grovhäcklor, tunnare och tätare i finhäcklor.
 3. lindbast

  lindbast, bast av de europeiska arterna skogslind och bohuslind samt den amerikanska arten svartlind.
 4. konsonans

  konsonans, av hörselsinnet uppfattbar egenskap hos en samklang av två eller flera toner.

 5. Maurice Sendak

  Maurice Sendak var en amerikansk illustratör och författare.

 6. Indien

  Indien är ett land i södra Asien.

 7. brytgille

  brytgille, brytegille, avslutande kalas efter gemensamt arbete med att bråka (bryta) linet, en vanlig arbetsfest i det äldre bondesamhället.
 8. förlagssystem

  förlagssystem, äldre organisationsform för produktion och distribution av varor.
 9. kalabaliken i Bender

  kalabaliken i Bender kallas det bråk som uppstod 1713 när Karl XII var i Turkiet.
 10. höjd

  höjd, i talteori ett mått på komplexiteten av ett element i en talkropp.