1. tempo

  tempo  är hastigheten i ett musikstycke – hur snabbt eller långsamt det ska spelas.

 2. obi

  obi , ōbi, brett sidenskärp som tillhör japansk kimono.
 3. Palksundet

  Palksundet, sundet mellan Indien och Sri Lanka; ca 30–60 km brett.
 4. pansardinosaurier

  pansardinosaurier är en grupp fågelhöftade dinosaurier som levde för 170–66 miljoner år sedan.

 5. Titanic

  Titanic hette fartyget som gick under i världens säkert mest kända fartygsolycka, på kvällen den 14 april 1912.
 6. ultraljudsundersökning

  ultraljudsundersökning, sonografi, mer sällan ultrasonografi, medicinska och veterinärmedicinska undersökningar med hjälp av ultraljud.
 7. barriärrev

  barriärrev, långsträckt korallrev som är orienterat ungefär parallellt med kusten och skilt från den av ett brett och djupt havsområde.

 8. parafras

  parafras, inom musiken en fri och oftast brett upplagd variation eller fantasi över givna melodier.
 9. baskiskt bälte

  baskiskt bälte, brett tygbälte som på 1830-talet ibland användes som korsett av män för att åstadkomma ”getingmidja”.
 10. irländsk idegran

  irländsk idegran, Taxus baccatavar. fastigiata, varietet av växtarten idegran med flertoppig, upprätt, brett pelarlik krona; se vidare idegranar.