1. utslagen

  u`tslagen adj. utslaget utslagna ORDLED: ut--slag-en
  Svensk ordbok
 2. vid

  2vid adj. vitt
  Svensk ordbok
 3. skrapa

  2skra`pa verb ~de ~t ORDLED: skrap-ar SUBST.: skrapande, skrapning; skrap
  Svensk ordbok
 4. fält

  fält subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fält-et
  Svensk ordbok
 5. lång

  lång adj. ~t, komp. längre [läŋ´-], superl. längst ORDLED: läng-re
  Svensk ordbok
 6. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok