1. Bristol

  Bristol, stad i sydvästra England, Storbritannien, 15 km från floden Avons utlopp i Severns mynningsvik; 449 300 invånare (2016).

 2. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos människan ett sjukdomstillstånd som orsakas av brist på en eller flera nödvändiga komponenter i kosten.

 3. bristande förutsättningar

  bristande förutsättningar, inom avtalsrätten förhållande som föreligger när någon vid ingående av avtal utgår från vissa förutsättningar som senare inte infrias.
 4. bristsymtom

  bristsymtom, symtom som uppstår till följd av otillräcklig tillförsel via kosten eller av otillräckligt upptag av livsnödvändiga näringsämnen som inte kan tillverkas i kroppen.
 5. Bristolkanalen

  Bristolkanalen, vik av Keltiska sjön vid Englands sydvästkust, mellan Wales och grevskapen Devon och Somerset.
 6. brist

  brist subst. ~en ~er ORDLED: brist-en
  Svensk ordbok
 7. brist i godset

  brist i godset, omständighet som föreligger när det som avlämnats inte uppgår till avtalad kvantitet och säljaren anser sig ha fullgjort köpet i dess helhet, trots att allt inte har avlämnats.
 8. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 9. planekonomi

  planekonomi är ett ekonomiskt system.
 10. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.