1. Sapfo

  Sapfo var en grekisk diktare under antiken.
 2. klimatförändring

  klimatförändring, tydlig och varaktig förändring av vädrets långsiktiga egenskaper.

 3. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 4. Salvador Dalí

  Dalí, Salvador, född 11 maj 1904, död 23 januari 1989, spansk surrealistisk konstnär.

 5. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 6. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 7. Gustav Vasa

  Gustav Vasa (egentligen Gustav I), född troligen 12 maj 1496, död 29 september 1560, svensk kung 1523–60, son till Erik Johansson (Vasa) och Cecilia Månsdotter (Ekaätten).
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 10. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.