1. hund

  hund subst. ~en ~ar ORDLED: hund-en
  Svensk ordbok
 2. bonde

  bon`de subst. bonden bönder [bön´d-] ORDLED: bond-en
  Svensk ordbok
 3. sila

  si`la verb ~de ~t ORDLED: sil-ar SUBST.: silande, silning (till 1); 2sil (till 1)
  Svensk ordbok
 4. kultur

  kultu´r subst. ~en ~er ORDLED: kult-ur-en
  Svensk ordbok
 5. önska

  ön`ska verb ~de ~t ORDLED: önsk-ar SUBST.: önskande, önskning; önskan
  Svensk ordbok
 6. kritik

  kriti´k subst. ~en ~er ORDLED: krit-ik-en
  Svensk ordbok
 7. väl

  1vä´l adv.
  Svensk ordbok
 8. öra

  ö`ra subst. ~t öron ORDLED: ör-at
  Svensk ordbok
 9. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 10. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok