1. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 2. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 3. bristyrkesutbildning

  bristyrkesutbildning, tidvis använd benämning på omskolning av även icke arbetslösa personer till arbetsområden med brist på arbetskraft.
 4. bristsjukdom

  bristsjukdom, hos växter i första hand en störning framkallad av brist på något oorganiskt näringsämne i jorden.
 5. bristområde

  bristområde, annan benämning på det utarmningsområde eller spärrskikt som finns i övergången mellan P- och N-dopade områden i halvledarkomponenter, s.k. PN-övergångar.
 6. bristolglas

  bristolglas, prydnads- och bruksföremål i koboltblått, ibland också grönt eller rött glas, som regel med förgylld dekor.
 7. Bristol

  Bristol, brittiska personbilar, tillverkade sedan 1947.
 8. arkéer

  arkéer, arkebakterier, Archaea, domän prokaryota organismer.
 9. teodicéproblemet

  teodicéproblemet, term införd av Leibniz för problemet om det ondas existens i en värld som antas vara skapad av en Gud som är både god, allvetande och allsmäktig.
 10. Bristol-Myers Squibb AB

  Bristol-Myers Squibb AB, Bromma, företag inom läkemedel och medicinsk utrustning.