1. Bristol Aeroplane Co. Ltd.

  Bristol Aeroplane Co. Ltd., brittisk flygplansindustri, bildad 1910, från 1960 del av British Aircraft Corp., som 1977 uppgick i British Aerospace.
 2. push–pull-teorin

  push–pull-teorin, teori inom migrationsforskningen enligt vilken förhållandena i hemorten och i inflyttningsområdet tillmäts avgörande betydelse för benägenheten att flytta.
 3. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 4. alienation

  alienation, förfrämligande, känsla av maktlöshet, meningslöshet, social isolering och brist på identitet.
 5. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 6. konkurrens

  konkurrens är när individer eller arter tävlar om föda och andra livsviktiga resurser.
 7. John F. Kennedy

  Kennedy, John Fitzgerald, född 29 maj 1917, död 22 november 1963, amerikansk politiker (demokrat), president 1961–63, son till Joseph Kennedy, bror till Robert Kennedy och Edward Kennedy.

 8. Immanuel Kant

  Kant, Immanuel, född 22 april 1724, död 12 februari 1804, tysk filosof, professor i logik och metafysik i Königsberg från 1770.
 9. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 10. energiflöde

  energiflöde, i ekologisk mening den i huvudsak organiska, energirika substansens omvandlingar och nedbrytning inom ett ekosystem eller vid transport mellan olika ekosystem.