1. Hans Christian Andersen

  Andersen, Hans Christian, född 2 april 1805, död 4 augusti 1875, dansk författare.
 2. naturkatastrof

  naturkatastrof, katastrof orsakad av naturliga händelser med allvarliga följder för samhälle och miljö.
 3. profet

  profet, person som anses förmedla ett budskap från en gud.
 4. öken

  öken är ett landområde där ingenting eller nästan ingenting växer.
 5. T-lymfocyter

  T-lymfocyter, T-celler , lymfocyter (typ av vita blodkroppar) som svarar för det specifika cellförmedlade immunförsvaret, till skillnad från B-lymfocyter, som bildar cirkulerande antikroppar.

 6. tunntarm

  tunntarm, intestinum tenue, hos människan en cirka 3,3 meter lång tarm som utgör två tredjedelar av matsmältningskanalen.

 7. selektionstryck

  selektionstryck, dels den inverkan som omvärldsfaktorer har på en population och som leder till naturligt urval, dels det naturliga urvalets intensitet, mätt t.ex. som förändring i en populations genfrekvenser från en generation till en annan.
 8. livegenskap

  livegenskap, historisk term för bonde­klassens ofrihet i förhållande till godsägarna på många håll i Europa under medeltiden och närmast följande århundraden.

 9. fattigdom

  fattigdom, levnadsstandard som är oacceptabelt låg.

 10. militärdiktatur

  militärdiktatur, styrelseform där all statsmakt är koncentrerad till militärapparaten.