1. John Locke

  Locke, John, född 29 augusti 1632, död 28 oktober 1704, engelsk filosof och politisk tänkare vars idéer fått avgörande betydelse både för empirismen i filosofin och liberalismen i politiken.
 2. Nicolaus Copernicus

  Copernicus, Nicolaus, född 19 februari 1473, död 24 maj 1543, polsk astronom.
 3. auktoritär

  auktoritär, autoritär, innebärande eller grundad på envåldsmakt, diktatorisk.
 4. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 5. Christofer Columbus

  Columbus, Christofer, italienska Cristoforo Colombo, spanska Cristóbal Colón, född 1451, död 21 maj 1506, italiensk sjöfarare i Kastiliens tjänst, en av Amerikas upptäckare.

 6. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 7. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 8. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 9. grekisk religion

  grekisk religion, den förhärskande religionen i den antika grekiska världen.
 10. Kalmarunionen

  Kalmarunionen, den nordiska trestatsunion som etablerades 1389, fick en formell fullbordan genom unionsmötet i Kalmar 1397 och med vissa avbrott bestod till Gustav Vasas val till svensk kung 1523.