1. ämnesomsättningsrubbningar

  ämnesomsättningsrubbningar, metaboliska störningar, samlingsbenämning på sjukdomar orsakade av störningar i ett eller flera steg i ämnesomsättningen (metabolismen).
 2. glaskroppsblödning

  glaskroppsblödning, blödning i ögats glaskropp.
 3. rödskörhet

  rödskörhet, sprödhet som uppträder hos järn och stål när det upphettas till närmare 1 000 °C.
 4. formbarhet

  formbarhet, ett materials förmåga att undergå plastisk deformation utan att brista.
 5. Carl Johan Adlercreutz

  Adlercreutz, Carl Johan, född 27 april 1757, död 21 augusti 1815, greve, general, statsman; jämför släktartikel Adlercreutz.
 6. kakelugn

  kakelugn, murad eldstad, utvändigt klädd med kakel.

 7. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 8. jordbruk

  jordbruk, utnyttjande av mark till åkerbruk eller bete för produktion av livsmedel, fodermedel och råvaror till energiändamål eller till vidare industriell förädling eller beredning.
 9. muskelbristning

  muskelbristning kallas det när en muskel brister och går sönder.
 10. vårdslöshet i trafik

  vårdslöshet i trafik, brott som enligt lagen om straff för vissa trafikbrott begås bl.a. av vägtrafikant som orsakar risk för trafikolycka genom att i väsentlig mån brista i omsorg och varsamhet.