1. aneurysm

  aneurysm, pulsåderbråck; avgränsad utvidgning av en pulsåder.
 2. utomkvedshavandeskap

  utomkvedshavandeskap är en onormal graviditet som beror på att ett befruktat ägg inte når fram till livmodern utan fastnar på vägen dit.
 3. vrickning

  vrickning, stukning, distorsion, skada som inträffar vid en okontrollerad kraftig påfrestning på enled vanligen fotleden.

 4. extrusion

  extrusion, inom metallbearbetning en process vid vilken ämnet med hjälp av en stämpel pressas ut ur en container via en matris.
 5. assonans

  assonans, inrim, inom metriken rim med ljudöverensstämmelse inne i ord.
 6. esofagusvaricer

  esofagusvaricer (av esofagus och latin varix ’åderbråck’), vidgade, utspända vener, åderbråck, i nedre delen av matstrupen.
 7. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 8. dysgenesi

  dysgenesi dysgenesis, bristande fortplantningsförmåga.
 9. ossikuloplastik

  ossikuloplastik, operativ behandling av en eller flera brister i hörselbenskedjan.
 10. avflackning

  avflackning, brist på nyansering av känslouttryck och bristande förmåga till känslomässigt gensvar.