1. privation

  privation, avsaknad av eller bristfälligt utvecklad kontakt mellan ett barn och dess vårdare.
 2. Adams–Stokes syndrom

  Adams–Stokes syndrom, Morgagni–Adams–Stokes syndrom, medvetandeförlust på grund av tillfällig, markant sänkning av pulsen – hjärtat slår för långsamt – så att blodtillförseln till hjärnan blir bristfällig.
 3. stasdermatit

  stasdermatit, eksem på underbenen vars vanligaste orsak är bristfällig funktion hos de bortförande blodkärlen (venerna).
 4. manko

  manko, svinn, sådan brist i fråga om antal, vikt eller volym avseende innehåll i bulklast eller kolli, som normalt uppkommer under transport eller förvaring på grund av skadat emballage, avdunstning e.d. Risken för manko kan i regel försäkras.
 5. svältkatastrof

  svältkatastrof, hungersnöd framkallad av t.ex. översvämning eller jordbävning.
 6. cirkulationsinsufficiens

  cirkulationsinsufficiens, ett tillstånd som sammanhänger med bristfällig blodtillförsel.
 7. vesiko-ureteral reflux

  vesiko-ureteral reflux, tillbakaläckage av urin från urinblåsan till urinledaren på grund av bristfällig ventilverkan vid inmynningsstället för ena eller båda urinledarna.
 8. rinolali

  rinolali, rinolalia, nasalerat tal (”tal i näsan”), en klangstörning av talet.
 9. Sheehans syndrom

  Sheehans syndrom, hypofysinsufficiens som uppträder efter en komplicerad förlossning med betydande blodförluster.
 10. preleukemi

  preleukemi, praeleukemi , under en period (månader till år) störd produktion av röda och vita blodkroppar samt, mindre ofta, brist på trombocyter.