1. bettavstödning

  bettavstödning, odontologisk term som anger hur över- och underkäkens tänder passar ihop och balanserar underkäken då man biter ihop.
 2. kringgående av skattelag

  kringgående av skattelag, skatteflykt, förfarande där den skattskyldige följt såväl lag som rättspraxis men där effekten ändå strider mot lagstiftarens intentioner.
 3. pseudohermafroditism

  pseudohermafroditism, tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet.
 4. idiosynkrasi

  idiosynkrasi, genetiskt betingad onormal reaktion på ett läkemedel eller annat främmande ämne.
 5. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 6. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 7. underlivshygien

  underlivshygien, att hålla de yttre könsorganen rena för att undvika obehaglig lukt och fuktighet.
 8. grönfärgning

  grönfärgning, inom potatisodlingen färgning av potatis som exponeras för ljus till följd av ytligt växtsätt, bristfällig kupning eller olämplig lagring.
 9. Basil Bernstein

  Bernstein, Basil, 1924–2000, brittisk språksociolog.
 10. lipidos

  lipidos, sammanfattande benämning på ett flertal ovanliga, allvarliga, i regel recessivt ärftliga sjukdomar med ansamling av komplext uppbyggda makromolekyler, innehållande fettsubstanser, i olika cellers cytoplasma.