1. jagsvaghet

  jagsvaghet, bristfälligt utvecklade jagfunktioner, se jagstyrka.
 2. privation

  privation, bristfällig stimulering under uppväxtåren.
 3. pseudartros

  pseudartros, bristfällig frakturläkning.
 4. fosterasfyxi

  fosterasfyxi innebär att fostret, vanligen under förlossningen, drabbas av syrebrist.
 5. myokardfibros

  myokardfibros, sjukligt ökad mängd bindväv mellan muskeltrådarna i hjärtmuskulaturen.
 6. pluriglandulär

  pluriglandulär, gällande flera körtlar, t.ex. pluriglandulär insufficiens, otillräcklig eller bristfällig funktion hos ett flertal inresekretoriska körtlar.
 7. bromsvärme

  bromsvärme utvecklas i mekaniska bromsar när vid bromsning rörelseenergi genom friktionsarbete omvandlas till termisk energi.
 8. smegmabakterier

  smegmabakterier, bakterier som ofta påträffas i smegma, såväl grampositiva kocker som gramnegativa bakterier och Mycobacterium smegmatis.
 9. funktionsgaranti

  funktionsgaranti, en utfästelse från garantigivaren att ett föremål ska fungera på avtalat sätt under garantitiden med undantag för sådana funktionsstörningar som kan hänföras till innehavaren av garantin, t.ex. bristfälligt underhåll eller felaktigt handhavande.
 10. privation

  privation, avsaknad av eller bristfälligt utvecklad kontakt mellan ett barn och dess vårdare.