1. Jemappes

  Jemappes, stad i sydvästra Belgien, 5 km väster om Mons.
 2. Eta Aquariderna

  Eta Aquariderna, meteorskur som uppträder i början av maj.
 3. Silvije Strahimir Kranjčević

  Kranjčević, Silvije Strahimir, 1865–1908, kroatisk poet.
 4. skattetillägg

  skattetillägg, administrativ avgift som kan påföras den som underlåter att lämna inkomstdeklaration eller lämnar oriktiga eller bristfälliga uppgifter.
 5. skut

  skut, bergblock med oönskat stor volym.
 6. hypofysinsufficiens

  hypofysinsufficiens, (av hypofys och insufficiens), hypopituitarism, bristfällig insöndring av hypofyshormoner, ett tillstånd som i varierande grad kan drabba de olika framlobshormonerna: adrenokortikotropt hormon (ACTH), thyreoideastimulerande hormon (TSH), follikelstimulerande hormon (FSH), luteiniserande hormon (LH), tillväxthormon och prolaktin.
 7. ischemi

  ischemi, tillstånd där blodtransporten till en vävnad är för liten i relation till vävnadens behov.
 8. Giovanni Messe

  Messe, Giovanni, 1883–1968, italiensk militär, fältmarskalk 1943.
 9. järnvägsansvar

  järnvägsansvar, järnvägens skadeståndsansvar enligt järnvägstrafiklagen.
 10. bettavstödning

  bettavstödning, odontologisk term som anger hur över- och underkäkens tänder passar ihop och balanserar underkäken då man biter ihop.