1. kringgående av skattelag

  kringgående av skattelag, skatteflykt, förfarande där den skattskyldige följt såväl lag som rättspraxis men där effekten ändå strider mot lagstiftarens intentioner.
 2. pseudohermafroditism

  pseudohermafroditism, tillstånd där könskörtlarna är av det ena könet och de yttre könsdelarna av det andra könet.
 3. idiosynkrasi

  idiosynkrasi, genetiskt betingad onormal reaktion på ett läkemedel eller annat främmande ämne.
 4. Armenien

  Armenien, stat i Sydkaukasien, västra Asien.

 5. Niger

  Niger, stat i Västafrika.

 6. underlivshygien

  underlivshygien, att hålla de yttre könsorganen rena för att undvika obehaglig lukt och fuktighet.
 7. grönfärgning

  grönfärgning, inom potatisodlingen färgning av potatis som exponeras för ljus till följd av ytligt växtsätt, bristfällig kupning eller olämplig lagring.
 8. Basil Bernstein

  Bernstein, Basil, 1924–2000, brittisk språksociolog.
 9. lipidos

  lipidos, sammanfattande benämning på ett flertal ovanliga, allvarliga, i regel recessivt ärftliga sjukdomar med ansamling av komplext uppbyggda makromolekyler, innehållande fettsubstanser, i olika cellers cytoplasma.
 10. Georgien

  Georgien, stat i västra Kaukasien, nordvästra Asien.