1. Daniel Menlös

  Menlös, Daniel, 1699–1743, professor i matematik i Lund, utnämnd 1734 trots ytterst bristfälliga akademiska meriter sedan han erbjudit Lunds universitet den Triewaldska samlingen av fysikaliska apparater, som Menlös köpt för 2 000 daler silvermynt.
 2. Shere Hite

  Hite, Shere, född 1942, amerikansk feminist, författare och sexualforskare, mest känd för sina omfattande enkätundersökningar rörande kvinnors och mäns sexuella attityder och beteendemönster.
 3. José Celestino Mutis

  Mutis, José Celestino, 1732–1808, spansk-amerikansk läkare, astronom och naturalhistoriker.
 4. Assam

  Assam, delstat i nordöstra Indien; 78 500 km 2, 31,1 miljoner invånare (2011).
 5. ormar

  ormar, Serpentes (tidigare Ophidia), underordning i kräldjursordningen fjällreptiler.
 6. Ölands norra udde

  Ölands norra udde, fyr, se Långe Erik.
 7. Gud

  Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner och trosföreställningar.
 8. vita

  vita, de vita , samlingsbenämning på en lös koalition av antibolsjevikiska trupper som utan framgång kämpade mot Röda armén under det ryska inbördeskriget 1918–20 (se Sovjetunionen, Historia).
 9. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 10. Nicaragua

  Nicaragua, stat i Centralamerika.