1. brudborste

  brudborste, borsttistel, Cirsium helenioides, art i familjen korgblommiga växter.
 2. brudkrans

  brudkrans, Francoa appendiculata , art i familjen stenbräckeväxter.
 3. brudhallon

  brudhallon, Rubus deliciosus , art i familjen rosväxter.
 4. brudmässa

  brudmässa, mässa (nattvardsfirande) vid vigsel.
 5. brudpall

  brudpall, lång pall, på vilken brudparet faller på knä under bönen efter ringväxlingen vid vigsel i hemmet eller på pastorsexpeditionen.
 6. brudsporre

  brudsporre, brudgran, brudspira, Gymnadenia conopsea, art i växtfamiljen orkidéer.
 7. brudslöja

  brudslöja, Gypsophila paniculata , art i familjen nejlikväxter.
 8. brudbröd

  brudbröd, brudspira , Filipendula vulgaris, art i familjen rosväxter.
 9. brudmarsch

  brudmarsch, spelmanslåt som används för att leda bröllopsföljet ut ur kyrkan eller från kyrkan till bröllopsgården.
 10. brudand

  brudand, Aix sponsa, art i fågelfamiljen Anatidae, underfamiljen simänder.