1. brudblomma

  brudblomma, Phalaenopsis amabilis, art i växtfamiljen orkidéer.
 2. brudpolska

  brudpolska, den polskmelodi med vilken ett brudpar förr inledde bröllopsfestens dans.
 3. brudbänk

  brudbänk, förr brudstol, bänk avsedd som hedersplats för brudparet när vigseln ägde rum i anslutning till söndagens högmässa.
 4. brudfrämma

  brudfrämma, äldre benämning på brudkläderska.
 5. brudstol

  brudstol, äldre benämning på en kyrkbänk avsedd för brudparet, se brudbänk.
 6. brudspira

  brudspira, annat namn på rosväxtarten brudbröd och orkidéarten brudsporre.
 7. brudrovsvisor

  brudrovsvisor, en grupp svenska riddarvisor, vilkas gemensamma tema är att en yngling rövar bort en jungfru, vanligtvis från ett kloster.
 8. brudsäta

  brudsäta, äldre benämning på brudkläderska.
 9. brudklänning

  brudklänning, en del av bröllopsdräkten.
 10. brudköp

  brudköp, äldre benämning på brudpris.