1. bröllop

  bröll`op subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: bröllop-et
  Svensk ordbok
 2. månad

  må`nad subst. ~en ~er ORDLED: mån-ad-en
  Svensk ordbok
 3. sed

  sed subst. ~en ~er ORDLED: sed-en
  Svensk ordbok
 4. glans

  glans subst. ~en ORDLED: glans-en
  Svensk ordbok
 5. slöja

  1slöj`a subst. ~n slöjor ORDLED: slöj-an
  Svensk ordbok
 6. tärna

  1tä`rna subst. ~n tärnor ORDLED: tärn-an
  Svensk ordbok
 7. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok
 8. bära

  bä`ra verb bar burit buren burna, pres. bär ORDLED: bur-it SUBST.: bärande (till 1--3), bärning (till 1--3)
  Svensk ordbok
 9. stå

  2stå verb stod stått, pres. står SUBST.: stående (till 1--5, 8 och 11); stånd (till 3)
  Svensk ordbok