1. brudgumsdräkt

  brudgumsdräkt, se bröllopsdräkt.
 2. brudgran

  brudgran, annat namn på orkidéarten brudsporre.
 3. bruddräkt

  bruddräkt, se bröllopsdräkt.
 4. brudpris

  brudpris, förr även kallat brudköp, betalning, oftast i form av boskap eller pengar, från en man (eller hans familj) till den blivande hustruns släktgrupp.
 5. brudtjänst

  brudtjänst, en typ av betalning i samband med giftermål, där mannen under en given period ställer sin arbetskraft till förfogande för hustruns familj, och som fyller i stort sett samma funktion som brudpris.
 6. brudpäll

  brudpäll, himmel som hålls eller är uppfäst över brudparet under brudmässan och/eller bröllopsmåltiden.
 7. brudslöja

  brudslöja, annat namn på växtarten betlehemsstjärna.
 8. brudhammare

  brudhammare, detsamma som bjudhammare.
 9. brudgåva

  brudgåva, särskild gåva överlämnad under bröllopet.
 10. brudrov

  brudrov, bortrövandet av kvinnor i syfte att tvinga dem till giftermål.