1. entita

  entita, kärrmes, Parus palustris, art i fågelfamiljen mesar.
 2. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 3. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 4. urcell

  urcell är den första tänkbara typen av cell.

 5. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 6. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 7. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 8. chanukka

  chanukka, ḥanukka, hanukka, ljusfesten, tempelinvigningsfesten, judisk högtid som firas årligen under åtta dagar med början 25 Kislev (vanligen i december) främst till minne av återinvigningen av Jerusalems tempel 164 f.Kr.
 9. isranunkel

  isranunkel, Ranunculus glacialis, art i familjen ranunkelväxter.
 10. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).