1. isranunkel

  isranunkel, Ranunculus glacialis, art i familjen ranunkelväxter.
 2. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 3. konst

  konst, kulturyttring vars utförande kräver särskild kunskap och förmåga att bruka denna med personlig behärskning och individuell anpassning till situation och avsikter.
 4. sharia

  sharia, sharī˙a, enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed.
 5. Talmud

  Talmud, judendomens främsta samling av muntlig Tora.
 6. existentialism

  existentialism, en modern livstolkning som uppstått i gränslandet mellan filosofi, diktning och religion.
 7. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 8. katakres

  katakres, kombination av till innebörden oförenliga bilder.
 9. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 10. privat bruk

  privat bruk, enskilt bruk, inom upphovsrätten att ett verk endast används för en persons eget behov eller för dennes närmaste familje- och vänkrets.