1. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 2. väg

  väg subst. ~en ~ar ORDLED: väg-en
  Svensk ordbok
 3. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 4. ut

  ut adv.
  Svensk ordbok
 5. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok