1. en

  en, Juniperus communis, art i familjen cypressväxter.

 2. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 3. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 4. aminosyror

  aminosyror, organiska föreningar med central biologisk betydelse, särskilt som byggstenar i proteiner.

 5. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 6. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 7. Turkiet

  Turkiet, stat i Mellanöstern.

 8. Hagia Sofia

  Hagia Sofia, turkiska Aya Sofya, kupolbyggnad i Istanbul, Turkiet, ursprungligen uppförd som kristen kyrka.

 9. språksociologi

  språksociologi, även, med en oftast synonym benämning, sociolingvistik, vetenskapsgren som utforskar förhållandet mellan språk och samhälle och språkanvändning som socialt beteende.

 10. vetenskap

  vetenskap, organiserad kunskap; som verksamhet ett systematiskt och metodiskt inhämtande av kunskap inom ett visst område.