1. utter

  utter, Lutra lutra, art i familjen mårddjur.
 2. metafysik

  metafysik, grekiskt uttryck som under senantiken kom att bli en filosofisk fackterm för de problem som avhandlades i en del av de aristoteliska skrifterna, nämligen i ”de (böcker) som kommer efter de fysiska”, grekiska ta meta ta physika ( biblia).
 3. uralstring

  uralstring, självalstring, generatio spon­tanea eller generatio aequivoca, uppkomst av levande organismer ur livlös materia, främst ruttnande substanser, smuts och slam.

 4. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45,

 5. grundlag

  grundlag, den svenska termen för en lag som ensam eller tillsammans med andra lagar utgör ett lands författning (konstitution).
 6. Hylte Bruk

  Hylte Bruk, Hyltebruk, ett av Europas största tidningspappersbruk, bildat i sin nuvarande form 1970.

 7. privat bruk

  privat bruk, enskilt bruk, inom upphovsrätten att ett verk endast används för en persons eget behov eller för dennes närmaste familje- och vänkrets.
 8. Gusums Bruk

  Gusums Bruk, Gusum, grundades 1653 som järnbruk (nedlagt 1665); år 1661 privilegierades ett mässingbruk, och senare tillkom bl.a. en knappnålsfabrik (1742).
 9. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 10. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.