1. runor

  runor, de germanska folkens forna skrift.
 2. Estland

  Estland, stat vid Östersjön.

 3. iranska språk

  iranska språk, språkgrupp som tillhör den indoiranska grenen av den indoeuropeiska språkfamiljen.
 4. slaveri

  slaveri, dels personlig ofrihet, dels ett system för hållande av slavar, med eller utan stöd i lagen.
 5. idealism

  idealism, en mångtydig filosofisk term som först användes av Leibniz (1702).
 6. encyklopedi

  encyklopedi, referensverk, i tryckt eller digital form, som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område.
 7. kauri

  kauri, kaurikopalträd, kaurigran, kauritall, Agathis australis, art i familjen araukariaväxter.
 8. Michelangelo

  Michelangelo, egentligen Michelangelo Buonarroti, född 6 mars 1475, död 18 februari 1564, italiensk bildkonstnär, arkitekt, diktare.
 9. diskurs

  diskurs betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet.
 10. katakres

  katakres, kombination av till innebörden oförenliga bilder.