1. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 2. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 3. generativ grammatik

  generativ grammatik, en formell metod att definiera ett språk genom en grammatik som genererar alla grammatiska meningar i språket, och inga ogrammatiska, och som visar vilken struktur varje mening i språket har.
 4. tyska viner

  tyska viner. Romarna lade grunden till den tyska vinkulturen för drygt 2 000 år sedan.
 5. bank

  bank, företag som fått regeringens tillstånd att bedriva bank- och finansieringsrörelse, vilket innebär rätt att bl.a. ta emot inlåning på konto från allmänheten, låna i Riksbanken utan säkerhet och placera pengar på räntebärande konto i Riksbanken.
 6. fornamerikansk konst och arkitektur

  fornamerikansk konst och arkitektur, den konst och arkitektur (även kallad förcolumbisk eller precolumbisk) som skapades av den indianska urbefolkningen i Amerika före den europeiska erövringen under förra hälften av 1500-talet.
 7. FN

  FN, Förenta Nationerna, internationell freds- och säkerhetsorganisation och institution för mellanfolkligt samarbete, bildad vid andra världskrigets slut.

 8. Försvarsmakten

  Försvarsmakten, före 1975 Krigsmakten, den myndighet som ansvarar för Sveriges militära försvar.
 9. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.