1. boukranion

  boukranion , ornament i grekisk och romersk konst, se bukranion.
 2. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 3. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 4. Tunisien

  Tunisien, stat i Nordafrika.

 5. Gertrud Schyl-Bjurman

  Schyl-Bjurman, Gertrud, född Schyl 1920, förskollärare, universitetslektor vid Stockholms universitet 1969–74 och vid Lärarhögskolan i Stockholm 1978–86.
 6. bucina

  bucina, buccina, ett långt böjt bleckblåsinstrument av djurhorn och/eller metall.
 7. ndembu

  ndembu, bantutalande, matrilinjärt folk i nordvästra Zambia (40 000).
 8. Zdeněk Burian

  Burian, Zdeněk, 1905–81, tjeckisk målare och bokillustratör.
 9. Buto

  Buto, fornegyptisk ort vid nuvarande Tall al-Farain sydöst om Alexandria.
 10. Kofi Busia

  Busia, Kofi, 1913–78, ghanansk politiker och sociolog.