1. Ringebu

  Ringebu, kommun i Oppland fylke, sydöstra Norge.

 2. butiapalm

  butiapalm , Butia bonnetii, art i växtfamiljen palmer.
 3. Franz Anton Bustelli

  Bustelli, Franz Anton, 1723–63, schweizisk-tysk modellmästare, från 1754 verksam vid Nymphenburgs keramikfabrik i Bayern, Tyskland.
 4. Boren

  Boren, sjö i Östergötland, öster om Motala, 73 m ö.h.; 28 km 2.
 5. busina

  busina , buisine, busine m.fl. former, blåsinstrument omnämnt första gången i ”Rolandssången” (från tidigt 1100-tal).
 6. Bukovina

  Bukovina , rum. Bucovina, historisk benämning på ett östeuropeiskt landområde vars norra del numera ingår i Ukraina, dess södra del i Rumänien.
 7. Anund

  Anund, Bröt-Anund, en av Ynglingaättens Uppsalakungar.
 8. Djibouti

  Djibouti, stat på nordsidan av Afrikas horn, östra Afrika.

 9. Västsahara

  Västsahara, före 1976 Spanska Sahara, område vid Nordafrikas västkust.

 10. Jens Bjørneboe

  Bjørneboe, Jens, 1920–76, norsk författare, lärare vid Rudolf Steiner-skolan i Oslo.