1. Ringebu

  Ringebu, kommun i Innlandet fylke, sydöstra Norge.

 2. Emil František Burian

  Burian, Emil František, 1904–59, tjeckisk film- och teaterregissör, dramatiker, operakomponist, skådespelare m.m.
 3. Borensberg

  Borensberg, tätort i Motala kommun, Östergötland (Östergötlands län), 15 km öster om Motala; 2 942 invånare (2016).

 4. Högsbo

  Högsbo, församling i Göteborgs stift, Göteborgs kommun, Västergötland (Västra Götalands län); 19 759 invånare (2016), 1963 utbruten ur Västra Frölunda församling.

 5. busina

  busina , buisine, busine m.fl. former, blåsinstrument omnämnt första gången i ”Rolandssången” (från tidigt 1100-tal).
 6. Franz Anton Bustelli

  Bustelli, Franz Anton, 1723–63, schweizisk-tysk modellmästare, från 1754 verksam vid Nymphenburgs keramikfabrik i Bayern, Tyskland.
 7. Boren

  Boren, sjö i Östergötland, öster om Motala, 73 m ö.h.; 28 km 2.
 8. Bukovina

  Bukovina , rum. Bucovina, historisk benämning på ett östeuropeiskt landområde vars norra del numera ingår i Ukraina, dess södra del i Rumänien.
 9. Anund

  Anund, Bröt-Anund, en av Ynglingaättens Uppsalakungar.
 10. Västsahara

  Västsahara, före 1976 Spanska Sahara, område vid Nordafrikas västkust.