1. kinesiska

  kinesiska, sammanfattande benämning på det kinesiska riksspråket, de sinsemellan ofta starkt avvikande dialekterna och de äldre språkskeden ur vilka dessa har utvecklats samt det logografiska skriftspråket.
 2. Västergötland

  Västergötland, landskap i Götaland.

 3. Jämtland

  Jämtland, landskap i Norrland.

 4. Värmland

  Värmland, landskap i Svealand.

 5. reglerteori

  reglerteori, reglerteknikens teoribyggnad (jämför reglerteknik).
 6. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 7. Oman

  Oman, till 1970 Muskat och Oman, stat på Arabiska halvöns östspets.

 8. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 9. Dalarna

  Dalarna, äldre form Dalarne, landskap i Mellansverige, det största och nordligaste i Svealand.

 10. bua

  bu`a verb ~de ~t ORDLED: bu-ar SUBST.: buande
  Svensk ordbok