1. gallium

    gallium, metalliskt grundämne som tillhör borgruppen, periodiska systemets grupp 13 (III B), kemiskt tecken Ga.
  2. gadolinium

    gadolinium, metalliskt grundämne hörande till lantaniderna i periodiska systemets grupp 3 (III A), sällsynta jordartsmetaller; kemiskt tecken Gd.