1. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 2. Söderhavsbubblan

  Söderhavsbubblan The South Sea Bubble, finansskandal i Storbritannien 1720.
 3. magnetosfär

  magnetosfär uppstår genom jordens magnetfält och solvinden.
 4. vakuol

  vakuol [uttalas vackuå´l] är en bubbla som innehåller vätska. Den finns i celler som har cellkärna.
 5. brytning

  brytning betyder inom optiken att en ljusstråle ändrar riktning.
 6. kavitation

  kavitation, uppkomst av bubblor, kaviteter, i en vätska när trycket understiger ångtrycket och vätskan lokalt övergår till ånga ( ångkavitation).
 7. frågesport

  frågesport, ett ord som lanserades av Aftonbladet 15 december 1938 för den programtyp som kort dessförinnan (1 december 1938) debuterat i svensk radio under titeln ”Vem vet vad?”, med Gösta Knutsson som programledare, vilken kallade programtypen ”allmänbildningstävling”.

 8. Douglas Coupland

  Coupland, Douglas, född 30 december 1961, kanadensisk författare och konstnär.
 9. pistolräkor

  pistolräkor, Alpheidae, familj tiofotade kräftdjur som omfattar ca 70 släkten och ca 600 arter, flertalet i tropiska och subtropiska vatten.
 10. Ulf Kristersson

  Kristersson, Ulf, född 1963, politiker (moderat), riksdagsledamot 1991–2000, socialförsäkringsminister 2010–14, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson 2014–17 och partiledare sedan 2017.