1. pirra

  pirr`a verb ~de ~t ORDLED: pirr-ar SUBST.: pirrande, pirrning
  Svensk ordbok
 2. lödder

  lödd´er subst. löddret ORDLED: löddr-et
  Svensk ordbok
 3. snörvla

  snör`vla verb ~de ~t ORDLED: snörvl-ar SUBST.: snörvlande, snörvling; snörvel
  Svensk ordbok
 4. sprudla

  spru`dla verb ~de ~t ORDLED: sprudl-ar SUBST.: sprudlande; sprudel
  Svensk ordbok
 5. bläddra

  2blädd`ra subst. ~n bläddror ORDLED: bläddr-an
  Svensk ordbok
 6. gurgel

  gurgel [gur´g-] subst. gurglet, plur. ~, best. plur. gurglen ORDLED: gurgl-et
  Svensk ordbok
 7. bulla

  bull`a subst. ~n bullor ORDLED: bull-an
  Svensk ordbok
 8. champagne

  champagne [-an´j] subst. ~n [-an´jen] ORDLED: champ-agn-en
  Svensk ordbok
 9. gurgla

  gurgla [gur`g-] verb ~de ~t ORDLED: gurgl-ar SUBST.: gurglande, gurgling (till 1); gurgel
  Svensk ordbok
 10. välla

  väll`a verb vällde vällt, pres. väller ORDLED: väll-er SUBST.: vällande, vällning (till 2)
  Svensk ordbok