1. bulla

  bulla, halvmåneformad amulett buren av romerska barn till deras myndighetsdag.
 2. volymkokning

  volymkokning, kokning som kännetecknas av att bubblor förekommer i hela vätskevolymen.
 3. boule

  boule, en morotsformad smältklump av råmaterial för tillverkning av ädelstenar enligt Verneuil-metoden.
 4. buljong

  buljong, avkok på kött, fisk eller grönsaker.
 5. bubbelkammare

  bubbelkammare, detektor som används inom elementarpartikelfysiken.
 6. Anders de la Motte

  de la Motte, Anders, född 1971, författare, tidigare säkerhetschef och polis.

 7. kavitation

  kavitation, uppkomst av bubblor, kaviteter, i en vätska när trycket understiger ångtrycket och vätskan lokalt övergår till ånga ( ångkavitation).
 8. termik

  termik, vertikala rörelser i luften orsakade av ojämn uppvärmning, ofta orsakade av att luft uppvärmd nära marken stiger som varma bubblor.
 9. bubbellagen

  bubbellagen, The Bubble Act, lag utfärdad av det brittiska parlamentet 1720, enligt vilken all bolagslagstiftning skulle godkännas genom parlamentsbeslut.
 10. Klara Persson

  Persson, Klara, född 1985, författare.