1. drunkning

  drunkning, process som resulterar i livshotande syrebrist efter inandning av vätska.

 2. växthuseffekten

  växthuseffekten, den värmande inverkan som atmosfären utövar på jordytan på grund av sin förmåga att släppa igenom, absorbera eller reflektera strålning av olika våglängder.

 3. filterbubbla

  filterbubbla, det tillstånd som uppstår när internetanvändare isoleras från information som går emot en åsikt eller övertygelse. 

 4. Kitty Crowther

  Crowther, Kitty, född 1970, belgisk (franskspråkig) författare och illustratör, mottagare av Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (ALMA) 2010.

 5. jugend

  jugend, art nouveau, efter tidskriften Die Jugend benämnd riktning inom konst och miljögestaltning som gjorde sig gällande omkring sekelskiftet 1900.
 6. detonation

  detonation, snabb kemisk omsättning i explosivämne, t.ex. ett sprängämne, kännetecknad av en reaktionszon som utbreder sig med en högre hastighet än ljudhastigheten i ämnet.
 7. vulkan

  vulkan, landform som skapas då magma (smält berg) från en fast himlakropps inre tränger upp på ytan och stelnar.
 8. vågor

  vågor, svängningsrörelser som upprepar sig mer eller mindre periodiskt kring ett jämviktstillstånd i ett medium eller system.
 9. konvektion

  konvektion, rörelser i gaser och vätskor som orsakas av att densiteten, dvs. tyngden, varierar mellan gasens eller vätskans olika delar.
 10. tobaksrökning

  tobaksrökning, inandning av tobaksrök från cigaretter, cigarrer eller piptobak.