1. boule

  boule, samlingsnamn för olika klotspel med ursprung kring Medelhavet.
 2. torv

  torv, organogen (organisk) jordart, framför allt bildad av växtrester vilka finns kvar på den plats där växterna en gång levt.
 3. moln

  moln, samling av i luften svävande vattendroppar eller iskristaller.
 4. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 5. andning

  andning, respiration, term som vanligen avser yttre andning, dvs. transport av syrgas in i och koldioxid ut ur ett djur via ett andningsorgan eller genom huden.

 6. internet

  internet, världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).

 7. hydromekanik

  hydromekanik innefattar hydrostatik och hydrodynamik (läran om vattnets rörelse under inverkan av krafter).