1. Johann Bugenhagen

  Bugenhagen, Johann, 1485–1558, tysk teolog och kyrkoledare, ”den evangeliska kyrkoordningens fader”.
 2. Ålborg Bugt

  Ålborg Bugt, bukt på Jyllands nordöstkust; för belägenhet se landskarta Danmark.
 3. Fakse Bugt

  Fakse Bugt, bukt på Själlands sydöstkust; för belägenhet se landskarta Danmark.
 4. Stora Bugärde

  Stora Bugärde, tätort i Härryda kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 15 km öster om Mölnlycke; 415 invånare (2016).

 5. Køge Bugt

  Køge Bugt, bukt på Själlands östkust, mellan Amager och Stevns, söder om Köpenhamn, Danmark.

 6. Anna Bugge Wicksell

  Bugge Wicksell, Anna, 1862–1928, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist.
 7. Anna Bugge Wicksell

  Wicksell, Anna Bugge, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist, se Anna Bugge Wicksell.
 8. Ingeborg Wærn Bugge

  Wærn Bugge, Ingeborg, 1899–1991, arkitekt.
 9. Ingeborg Wærn Bugge

  Bugge, Ingeborg Wærn, arkitekt, se Wærn Bugge.
 10. Södra Buh

  Södra Buh, Södra Bug, flod i mellersta Ukraina; för belägenhet se landskarta Ukraina.