1. debug

  debug, ”avlusa”, i databehandlingssammanhang att söka och korrigera fel i program, t.ex. med hjälp av en debugger, ett program för felsökning.
 2. Narew

  Narew, flod i östra Europa; 438 km lång.
 3. nyårsnyet

  nyårsnyet, årets första nymåne.
 4. Borysthenes

  Borysthenes (grekiska Borysthenēs), det antika grekiska namnet på floden Dnjepr, först belagt hos Herodotos.
 5. jitterbug

  jitterbug, äldre namn på den amerikanska dansen lindy hop, lanserad i USA på 1920-talet.
 6. Mykolaïv

  Mykolaïv, ryska Nikolajev, stad i södra Ukraina, 494 800 invånare (2015).
 7. Modlin

  Modlin , fästning i Polen vid Wisłas och Bugs sammanflöde, nordväst om Warszawa.
 8. skinnbaggar

  skinnbaggar, stinkflyn, Heteroptera, underordning i insektsordningen halvvingar, ibland betraktad som en särskild ordning.
 9. Mel Blanc

  Blanc, Melvin (Mel), 1908–89, amerikansk skådespelare.
 10. Prypjat

  Prypjat, (ukrainska; vitryska Prypjats), flod i Ukraina och Vitryssland; 775 km lång.