1. bugg

  bugg, svensk pardans i 4/4-takt, vanligen dansad i högt tempo.
 2. bugg

  bugg, engelska bug (’insekt’), defekt i datorprogram som gör att det producerar ett felaktigt eller oväntat resultat.
 3. bugg

  bugg subst. ~en ORDLED: bugg-en
  Svensk ordbok
 4. buggning

  buggning, hemlig rumsavlyssning, avlyssning med hjälp av dold teknisk utrustning.
 5. bugga

  bugg`a verb ~de ~t ORDLED: bugg-ar SUBST.: buggande, buggning (till 2)
  Svensk ordbok
 6. Sophus Bugge

  Bugge, Sophus, 1833–1907, norsk språkforskare, professor i jämförande språkvetenskap i Kristiania (nuvarande Oslo) från 1866.
 7. Ingeborg Wærn Bugge

  Bugge, Ingeborg Wærn, arkitekt, se Wærn Bugge.
 8. Anna Bugge Wicksell

  Bugge Wicksell, Anna, 1862–1928, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist.
 9. Anna Bugge Wicksell

  Wicksell, Anna Bugge, norsk-svensk kvinnosaks- och fredsaktivist, se Anna Bugge Wicksell.
 10. Ingeborg Wærn Bugge

  Wærn Bugge, Ingeborg, 1899–1991, arkitekt.