1. okapi

  okapi, Okapia johnstoni, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 2. buske

  buske, vedartad växt där stammen vid markytan delas i flera jämnstarka stammar.
 3. porslinsblommor

  porslinsblommor, Hoya, släkte oleanderväxter med cirka 50 arter ständigt gröna buskar eller lianer från södra Asien och Australien.
 4. Mose

  Mose, hebreiska Moshe, gammaltestamentlig folkledare och profet.
 5. viden

  viden, Salix, släkte videväxter med ca 300 arter lövfällande träd (uppemot 30 m höga), buskar och låga, ibland krypande ris, mest i norra halvklotets kalla och tempererade regioner.
 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. kaffe

  kaffe, Coffea, släkte måreväxter med cirka 125 arter buskar eller småträd, de flesta hemmahörande i tropiska Afrika.
 8. öken

  öken, landområde som genom mycket låg nederbörd och ofta hög avdunstning kommit att helt eller nästan helt sakna vegetation.
 9. mjölon

  mjölon, Arctostaphylos uva-ursi, art i familjen ljungväxter.
 10. kapris

  kapris, Capparis spinosa, art i familjen kaprisväxter.